Du skiter väl inte i havet?

Mats Johansson

För många svenskar är båten och livet på sjön det bästa man kan göra. De flesta båtägare bryr sig också om vattenmiljön och vill inte förorena sitt eget eller andras vatten. Båtlatrin och behovet att hantera toalettavfall från båtlivet är därför en viktig och ständigt aktuell fråga. Men vad ska man göra när det inte finns någonstans att göra av toalettavfallet, tömma toatanken eller då det saknas landtoalett där man går iland?

Foto: Josefine Klingberg

Sedan 2015 är det lagkrav på att alla båtägare inte får tömma sitt toalettavfall i vattnet. Det betyder att man måste ha en tank eller annan anordning för att samla upp toalettavfallet ombord. Detta krav har funnits sedan länge i Finland och är något som jag tycker känns helt rimligt. Det ska väl inte vara tillåtet att bajsa och kissa i vårt gemensamma vatten! Nu kommer från och med 2019 krav på att passagerarfartyg inte får förorena Östersjön med sitt avloppsvatten vilket är väldigt bra. Läs mer på Transportstyrelsen hemsida.

Men omställningen till ett båtliv som inte släpper ut avlopp i hav och sjöar går långsamt. Bara en liten del av båtarna har toalett och tank, det finns få toatömningsstationer varav många fungerar dåligt och det saknas landtoaletter i stora delar av skärgården. Främst handlar det om att det är en otydlig ansvarsfördelning om vem som ska bygga toatömningstankar och toaletter och vem som ska sköta tömningen. Dessutom riskerar man som båtägare knappast böter om man inte följer reglerna eftersom det bara är polis och kustbevakning som kan utfärda dessa böter och de inte direkt har ”toalett-kontroll” som prioriterad uppgift.

Ecoloop arbetar nu för att lösa båttoalettfrågorna och som vanligt gör vi det tillsammans med en blandad grupp aktörer. Vi har initialt satt kommunerna i centrum eftersom de är ansvariga för avfallshantering och har en viktig roll i planeringen och servicen i skärgården. Utan en tydlig strategi, ansvarsfördelning och kommunikation från landets kommuner kommer vi få svårt att få båtklubbar och båtägare att uppfylla den nya lagens krav.

Vi är i slutfasen av ett LOVA-finansierat projekt där vi på uppdrag av Vaxholms stad, Norrtälje kommun och Värmdö kommun försöker finna bra arbetssätt och smarta lösningar. Vi diskuterar också samarbetsprojekt mellan Sverige, Åland, Finland och Estland samt ser möjligheter i att utveckla och förbättra den nationella Hamnkartan som Transportstyrelsen tagit fram.

Det är varken tekniskt svårt eller särskilt kostsamt att lösa de här frågorna och det finns en stark vilja bland båtägarna att göra rätt. Utmaningen ligger i att få till bra samarbete inom kommunerna och mellan inblandade aktörer. Vi behöver som alltid diskutera vem som ska ansvara och vem som ska betala. Jag hoppas att utvecklingsarbetet som nu påbörjats ska leda till att det blir lätt att göra rätt så att ingen av oss som äger båt eller befinner oss i skärgården ska behöva skita i havet.

Anmäl dig till seminariet som Ecoloop genomför den 8:e mars tillsammans med Transportstyrelsen, Vaxholms stad, Värmdö kommun och Norrtälje kommun.

/ Mats Johansson, Ecoloop


Mats Johansson arbetar sedan mer än 20 år med att få saker att hända genom att driva
utvecklingsarbete och initiera projekt med huvudsaklig inriktning på vatten, VA och naturresurser.
Han är systemekolog och arbetar sedan 2009 på Ecoloop där han också är partner.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s