Små avlopp och kretslopp – är det någon mening med det?

Mats Johansson

Jag får ofta frågan om det egentligen är någon mening med att kretsloppsanpassa de små avloppen. Det är ju bara högst 10% av all växtnäring som finns i samhällets avloppsvatten som kan återföras till åkermark på det sättet, istället menar många att vi borde satsa allt krut på lösningar för de stora avloppssystemen i städerna.

Foto: Mats Johansson

Jag tycker att det finns många skäl till varför det är värt att kretsloppsanpassa de små avloppen:

  • Genom att kretsloppsanpassa och återföra växtnäringen till lantbruket skyddar vi långsiktigt lokala sjöar, vattendrag och grundvatten från föroreningar och övergödning
  • Det är i de flesta fall inte dyrare än konventionell rening
  • Det är tekniskt enkelt och det finns många olika produkter och systemlösningar på marknaden som möjliggör kretslopp
  • Vi har flera hundra tusen dåliga avlopp som saknar rening eller behöver rustas upp, det är mycket enklare att kretsloppsanpassa dessa än att gå in och ändra i tätorterna befintliga system eller bygga om våra reningsverk
  • Lantbruket ser mer positivt på avloppsfraktioner från små avlopp än slam från kommunala reningsverk, förutsatt att det är kvalitetssäkrat och hygieniskt säkert.

Och om inte argumenten ovan räcker så finns ju dessutom bestämmelserna i Miljöbalken. I 2:a kapitlets allmänna hänsynsregler finns den så kallade Kretsloppsprincipen som säger att ”… den som bedriver en verksamhet ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt, och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning…”. Detta gäller all miljöfarlig verksamhet och då alltså även alla enskilda avlopp i landet!!!

Så vad hindrar oss från att ställa om de små avloppen till långsiktigt hållbara lösningar som möjliggör kretslopp? Egentligen inte särskilt mycket mer än vanans och traditionens makt och avsaknaden av politiskt beslutade målsättningar. Genom att kretsloppsanpassa de små avloppen kan vi börja redan nu med omställningen istället för att vänta på ny teknik eller finansiering för att bygga om städernas system.

/ Mats Johansson, Ecoloop


Mats Johansson arbetar sedan mer än 20 år med att få saker att hända genom att driva
utvecklingsarbete och initiera projekt med huvudsaklig inriktning på vatten, VA och naturresurser.
Han är systemekolog och arbetar sedan 2009 på Ecoloop där han också är partner.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s