Hur sluter vi kretsloppen i livsmedelssektorn?

Mats Johansson

Ecoloops Mats Johansson var en av talarna på ett seminarium i riksdagen den 4:e maj 2017 med rubriken ”Innovativa sätt att minska miljöpåverkan i livsmedelssektorn – Hur sluter vi kretsloppen i livsmedelssektorn?” Seminariet arrangerades av Kristina Yngwe, riksdagsledamot för Centerpartiet, i samarbete med Oatly och Lantmännen. Ett tiotal riksdagsledamöter samt cirka 15 externa deltagare från Miljö- och energidepartementet, LRF, livsmedelsbranschen, avfalls- och VA-sektorn deltog.

I den avslutande paneldiskussionen deltog representanter från vänster till höger: Kristina Yngwe (C), Alarik Sanderup (Lantmännen), Håkan Eriksson (lantbrukare Wiggeby gård), Carina Tollmar (Oatly), Annika Svanbäck (Baltic Eye, Stockholms Universitet) och Mats Johansson (Ecoloop). Foto: Anna Norström

Seminariet inleddes med en introduktion av Kristina Yngwe följt av ett föredrag av Annika Svanbäck om hur flödet av växtnäring i Sverige och Östersjöregionen ser ut.  Mats Johansson berättade sedan om morgondagens systemlösningar för avlopp i kretslopp, se bilderna från föredraget här. Detta följdes av inspel från Lantmännen, Oatly och lantbrukaren Håkan Eriksson.

Den efterföljande diskussionen handlade mycket om vem som äger frågan om kretslopp av växtnäring i samhället idag samt vad livsmedelsindustrierna kan och behöver göra. Många frågor är i dagsläget öppna utan färdiga svar men det finns samtidigt möjligheter att försöka använda pågående processer för att lyfta in frågorna om förbättrat kretslopp i till exempel livsmedelsstrategin, EU:s jordbrukspolitik samt åtgärder inom landsbygdsprogrammen.

Det behövs någon typ av plattform eller sammanhang där aktörer från olika sektorer i samhället kan mötas för att diskutera dessa frågor, detta saknas idag och utvecklingsarbete samt diskussioner präglas av ett ”silo-tänkande”.

Både Carina Tollmar från Oatly och Alarik Sanderup från Lantmännen tydliggjorde att det är svårt för livsmedelsindustrierna att själva driva utvecklingen även om de gärna vill vara en aktiv del i denna diskussion. Det är viktigt för dom som uppköpare att deras råvaror produceras så hållbart som möjligt. Exempel på vad de kan göra är att dels öppna upp för dialog kring användning av till exempel avloppsfraktioner vid odling av de produkter de köper och dels att utveckla krav  på sina leverantörer att ha en så hållbar hantering av växtnäring som möjligt.

Annika Svanbäck från Baltic Eye på Stockholms Universitet lyfte vikten av att se helheten i hur växtnäring importeras, används och hanteras i samhället och Östersjöregionen. Hur vi hanterar växtnäring ”på land” får stor betydelse för både övergödning och framtida säkerhet i livsmedelsförsörjningen.

Mats Johansson lyfte i paneldebatten särskilt fram följande:

  • det saknas politisk styrning både vad gäller frågan om avlopp i kretslopp och frågan om hur vi ska hantera växtnäring i ett större sammanhang i samhället
  • vi behöver uppdaterade lagar och regler, de vi har idag är från 1994. Ett färdigt förslag efter mer än 10 års upprepade utredningar finns hos Miljödepartementet och detta borde beslutas om så fort som möjligt
  • vi behöver få nationella politiska mål beslutade för i första hand avlopp i kretslopp samt även mål för hur mycket av växtnäringen i hela samhället som  ska kunna recirkuleras till odlad mark
  • på kort sikt behövs stöd och finansieringsmöjligheter för demonstrations-och pilotprojekt som prövar nya tekniklösningar samt tillhörande FoU.

Vi bidrar till utveckling genom att arbeta för ökad kunskap om samhällets resursflöden med fokus på småskaligt VA, växtnäringsflöden för urbana och rurala VA- och avfallssystem, ökat nyttiggörande genom t.ex. energiåtervinning och odling baserat på urbana resursflöden, samt övergripande VA-planering.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s