Mer närsjöfart – dags att prioritera, eller?

Maria Mustonen

TTF – Forum för Logistik är ideell förening för kunskapsutbyte inom logistikområdet. De arrangerade den 16 maj ett seminarium om närsjöfartens möjligheter. Målsättningen var att belysa frågan från olika perspektiv. Transportköpare och –säljare, ett hamnföretag och Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith från politikens sida var representerade.

Alla var överens om att:

  1. Sjöfarten är en outnyttjad potential
  2. Sjöfarten är miljövänligare (= energieffektivare) än andra transportslag
  3. Sjöfartsnäringen måste utveckla lösningar som svarar till transportköparnas behov
  4. Sjöfartsnäringen måste bli bättre att marknadsföra sig som ett miljövänligt alternativ (och samtidigt ta tag i sina miljöproblem)
  5. Transportköparna måste se sjöfartens möjligheter
  6. Sjötransportlösningar måste bli konkurrenskraftiga jämfört med andra alternativ
  7. Politiken måste komma med mer kraftfulla styrmedel som ger incitament (ekonomiska) och tvingar till en överflyttning (juridiska).

Om utformningen av den sista punkten rådde störst oenighet om. Svensson Smith anser att vägslitageskatten är alldeles nödvändig om vi ska ställa om transportsystemet, medan transportköparna var mer tveksamma. Hon menade också att farledsavgifterna måste utformas så att de premierar miljövänligare sjötransporter, medan sjöfartsnäringen hellre vill se att avgifterna slopas helt och hållet. Om avskaffande av onödiga regleringar var alla överens om.

Svensson Smith, som själv är en väldigt påläst transportpolitiker, vittnade om okunskap om sjöfarten bland beslutsfattarna. Detta kan vara en av förklaringarna till att det snackas mycket och verkställs så lite när det gäller styrmedel.  Även näringslivet har ett stort ansvar, det är ju inte politikerna som bestämmer över företagens transportval eller tjänsteutbud.

Om vi ska få till en överflyttning behöver alla arbeta mot samma mål. Detta är inte helt enkelt eller ens självklart om hållbarhetsfrågor inte får en högre prioritet i beslutsfattandet. Den transportpolitiska debatten blir ofta väldigt intetsägande. Hur många gånger hörs inte frasen ”Alla trafikslagen behövs, de måste användas på rätt sätt”? Om vi menar hållbarhet på allvar, då måste vi  prioritera hållbara lösningar inför ohållbara. Enkelt, eller?

/ Maria Mustonen, Ecoloop


Maria Mustonen är sociolog och logistiker. Hon arbetar sedan 2015 på Ecoloop med forskning och
utveckling inom godstransportfrågor med särskilt fokus på miljöförbättringar på området.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s