Carina samordnar jord och berg i Tyresö

Kristina Lundberg

Ett av Ecoloops fokusområden är att driva utveckling för en smartare förvaltning av massor, detta då jord- och bergmassor som genereras vid byggande ofta ger upphov till många och långa transporter. Ett gott exempel är dock Tyresö kommun där man för att hålla nere på transportarbetet styr transporterna av massor som uppstår i kommunen till ett lokalt upplag. Där hanteras berget för att sedan återvinnas i kommunens projekt. Dessutom har man i kommunen anställt en projektledare för den lokala masshanteringen. Projektledaren i fråga heter Carina Lindberg, och här kommer en kort intervju med henne om hennes arbete. 

Carinas roll som projektledare för Tyresös masshantering innebär att följa upp kommunens masshanteringsstrategi och följaktligen ha ett övergripande perspektiv över kommunens planering av jord- och bergtransporter samt ha ett nära samarbete med kommunens olika verksamheter.

”Framför allt är ett nära samarbete med byggledare nyckeln, men självklart är även dialog med allt från mark- och exploateringskontoret till miljö- eller trafikenheten viktig. Med tanke på att ytorna för våra upplag för massor utlokaliseras på mark som det planeras byggas på längre fram har jag också kontakt med lokalförsörjnings- och fastighetsavdelningen, eftersom att dessa har inblick i vilken utsträckning vi behöver lokaler och således ytor till exempelvis skolor och annan offentlig service. Detta samordnas med hur vi planerar upplagsytorna”, säger Carina.

Maj_2017_Intervju_Carina_Lindberg_Tyresö_SFCarina Lindberg, Tyresö kommun

Carina är utbildad biogeovetare och kommer närmast från en tjänst som miljöplanerare på en grannkommun. ”Jag tror min bakgrund passar den här tjänsten bra, jag har stor kunskap om tillsynsfrågor vilket gör att den typen regler och lagar snabbt kan tas in i planeringen. Även för den som är hyfsat van kan sådana typer av dokument och skrivelser vara svåra att tyda.”

I dagsläget är kommunens masshantering knuten till ett upplag vid Strandallén. Denna yta ska i framtiden husera en skola, men innan detta fungerar den alltså som upplag och hanteringsplats för massor som uppkommer i kommunens omvandlingsprojekt vilka i nuläget sker främst i östra Tyresö. ”Tyresö består främst av berg vilket är fördelaktigt ur en återvinningssynpunkt, ambitionen är att alla uppkomna massor återvinns inom kommunens gränser. Den mängd jord som genereras vid projekten används till exempelvis slänter och bullervallar runt upplags- och etableringsytor. Dock behöver vi ju trots den höga återvinningsgraden ta in nytt material då vi bygger. Återvinningen täcker inte hela behovet.”

Arbetet innebär också att få verksamheterna att fungera utan att störa omgivningarna.
”Vi arbetar bland annat med bullerfrågorna tillsammans med en akustiker och undersöker hur man till exempel med ändringar i hur maskinerna används på platsen kan förebygga buller. För att undersöka hur ljudnivåerna ligger till utför vi mätning av ljudet på de omgivande husfasaderna.”

Utöver samverkan inom kommunen ser också Carina framtida samarbete med grannkommunerna. ”Kommunen ser att det finns möjligheter till resurshushållning och ökad lönsamhet, med största sannolikhet innebär en samverkan än större vinster både miljömässigt och ekonomiskt. Jag ser framför mig att Södertörnskommunerna har en god möjlighet till att få till detta framöver”, säger Carina.

Ecoloops Kristina Lundberg (assoc. LTU) arbetar med forskning och utveckling kring integrerad materialförvaltning. ”Jag ser att många kommuntjänstepersoner har viljan att gå i Tyresös fotspår vad gäller lokal återvinning. Dock har kommuner olika förutsättningar vad gäller personalresurser, vilka typer av massor som uppstår, exploateringsgrad och ytor att hantera massorna på. För att få till en lokal hantering, där Tyresö är ett jättebra exempel, behöver kommunspecifika nyttor tydliggöras så att frågan prioriteras på högre nivåer”, säger Kristina.


Vill du veta mer om Ecoloops arbete med jord- och bergmassor eller berätta om fler kommuner som arbetar som Tyresö? Kontakta kristina.lundberg@ecoloop.se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s