Ökande intresse för Vattentjänstlagen och kommunens skyldighet att bygga ut allmänt VA

Marie Albinsson

VA-utbyggnad och kommunens skyldighet att aktualiseras i många olika sammanhang under 2017.

Det pågår både arbete med beslut och överklaganden av ansvaret för utbyggnad i många kommuner och på nationell nivå har regeringen, efter påtryckningar från både branschorganisationer och kommunpolitiker, tillsatt en statlig utredning (Utredningen om hållbara vattentjänster) som ska ge förslag på ny lagstiftning på området.

Augusti_2017_VAguiden

VA-guiden och Ecoloop har sedan många år arbetat med frågor om Vattentjänstlagens (LAV) §6 och kommunal VA-planering och ger i under september två utbildningar som djupdyker i juridiken och praktiken kring dessa frågor och tar även upp läget på nationell nivå.

VA-guiden har också aktivt arbetat med att sprida kunskap om gemensamhetsanläggningar och har i två projekt finansierade av Havs- och Vattenmyndigheten utrett hur kommun och lantmäteri ska samverka och vem som ansvara för vad i dessa ofta svårstyrda lokala processer med många inblandade aktörer. Här kan du läsa rapporten från första projektet, rapporten från det andra projektet kommer under september 2017.

Den 12 september genomförs en utbildning om LAV §6 som tar upp frågan om kommunens skyldighet att tillhandahålla vattentjänster. Detta presenteras dels genom aktuella kommuncase från Falun, Trosa och Enköpings kommuner som alla fått förelägganden från Länsstyrelsen att ordna allmän VA-försörjning i omvandlingsområden. Utbildningen innehåller även information från den pågående nationella Utredningen om hållbara vattentjänster, föredrag från Havs- och Vattenmyndigheten, och presentation och diskussion gällande nuläget vad gäller juridik och domar med miljöjurist och experter.
Läs mer

Den 28 september genomförs en utbildningsdag om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp som riktar sig till både lantmätare och kommuner. Denna är särskilt aktuell då en förändrad Vattentjänstlag eventuellt minskar kommunens skyldighet att tillhandahålla vattentjänster vilket innebär att gemensamhetsanläggningar blir ett allt vanligare och viktigare alternativ. Hur man kan göra detta på ett bra sätt och hur samarbete mellan kommun och lantmäterimyndighet kan utvecklas tas upp under utbildningen. Läs mer

Augusti_2017_Marie_AlbinssonFoto: Marie Albinsson

/ Marie Albinsson Ecoloop/VA-guiden


Marie Albinsson arbetar sedan 2015 med att driva utveckling inom vatten- och avloppsfrågor på Ecoloop. Hon är associerad till VA-guiden som under en rad år genomfört utbildningar inom VA-planering vilka intresserat många deltagare och även fått väldigt goda betyg i utvärderingarna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s