Nästan varannan lastbil går tom

Fredrik Meurman

I samhällsbyggandet schaktas stora mängder massor ut och stora mängder material från täkter köps in. I Stockholmsområdet används var fjärde lastbil på vägarna till att köra massor. Samordningen av massor mellan byggprojekt är generellt mycket liten och transporter går också utan last.

Om detta höll jag och Kristina Lundberg workshopen Att effektivisera transporterna i byggsektorn på Regeringskansliet den 29/8. 

Workshopen hade föregåtts av samtal med statssekreterare Alf Karlsson samt även Sofia Wellander på Regeringskansliet som planerade tillsammans med oss. Ett stort antal politiker och tjänstemän tog sig tid för denna fråga; Alf Karlsson, statssekreterare åt Peter Eriksson, Emma Hult, Riksdagen, Maria Brogren, Kommittén för modernare byggregler, Mats Bellinder, TIF, Näringsdepartementet, Magnus Axelsson, Jessica Spångberg, BT SUBT, Näringsdepartementet, Sofia Wellander, Roger Eriksson, Annika Gottberg, PBB, Näringsdepartementet, Helena Lund, kontaktperson PBB FI/Ba, Finansdepartementet och Muhammad Atta Ul Aleem, PBB, praktikant, Näringsdepartementet.

Hur gick det då?
Det var ett stort intresse kring våra projekt Optimass, Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord och berg på Södertörn och Cirkulär masshantering i Trafikverket.

Bakgrunden till dessa projekt är kort att det i samband med anläggningsarbeten schaktas stora mängder massor ut och stora mängder material från täkter köps in. I till exempel Stockholmsområdet används var fjärde lastbil på vägarna till att köra massor. Många projekt strävar efter massbalans för dessa flöden inom det egna projektet, men samordningen mellan projekt är generellt mycket liten. Detta gör att stora mängder massor transporteras långa sträckor, stora mängder massor tas ur täkter och att stora mängder massor körs till deponier. Detta medför stora kostnader, utsläpp av växthusgaser, trängsel, ökade trafikrisker, buller och andra störningar. Teoretiska studier visar att transporter och växthusutsläpp kan minskas med uppemot 30 % genom att olika projekt använder sig av gemensamma samordningsytor för masshantering där material kan förädlas och omfördelas mellan projekten.

Vi gick igenom våra siffror för att sedan fortsätta med workshop och möjligheter för deltagarna att vara lite kreativ kring transporterna i byggsektorn.

September 2017_Fredrik MeurmanFoto: Fredrik Meurman

Bland annat lyftes det att man på kort sikt bör:
– hitta föregångare och sprida goda exempel
– samla aktörer och öka kunskapen
– hitta en överenskommelse med branschen,

och på längre sikt:
– införa ”landskapsanpassat byggande”
– långtidsplanering för materialflöden
– peka på regionala planeringsansvaret.

Mycket väl använda 90 minuter! Vi återkommer kring nästa steg.
Tack Regeringskansliet!

/ Fredrik Meurman, Ecoloop


Ecoloops Fredrik Meurman arbetar med utvecklingsfrågor inom samhällsplanering och hållbart byggande. Han är arkitekt och har tidigare arbetat på bland annat Boverket och Stockholms läns landsting. Fredrik är sedan 2015 senior konsult på Ecoloop där han också är partner.

logotyp_new_green_textkontur_72dpi

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s