Tove Andersson – Hur förbättrar vi miljöbedömningar av översiktsplaner?

Exjobb på Ecoloop

Under våren 2017 skrev jag mitt exjobb på Ecoloop, som avslutande del på mitt masterprogram  Sustainable Urban Planning and Design på KTH. Arbetet började med att jag tidigt i våras besökte Göteborg och träffade och intervjuade tre representanter från Samhällsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län och måndag den 11 september var det dags att återvända dit för att presentera mitt resultat.

Miljöbedömning i översiktsplaneringen är ett sätt att i ett tidigt skede integrera hållbarhetsfrågor i planeringsprocessen och på så sätt även bidra till en effektivare planprocess, där omtag på grund av sent identifierade miljökonsekvenser kan undvikas. Mitt exjobb initierades av Gunnar Åkerlund på Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Kristina Lundberg på Ecoloop, och har varit del av forskningsprogrammet SPEAK (Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge). I mitt arbete har jag fokuserat på miljöbedömning i översiktsplaner inom Västra Götalands län och hur Länsstyrelsen genom sin roll kan bidra till en förbättrad användning av det. Jag har gått igenom innehållet och studerat olika aspekter i miljöbedömningarna i översiktsplanerna i länet, och förutom Länsstyrelsen har jag även intervjuat representanter från två olika kommuner för att prata om deras erfarenheter av användning av miljöbedömning i översiktsplanering.

Måndag den 11 september tog jag och min handledare Kristina Lundberg tåget till Göteborg för att presentera mitt arbete och delar av resultatet från SPEAK-programmet för en samlad grupp av representanter från olika berörda avdelningar på Länsstyrelsen. I samband med våra presentationer diskuterade vi också några av de huvudfrågor som vi identifierat i våra arbeten, nämligen vikten av att öka förståelsen för nyttan av att använda miljöbedömningar som ett strategiskt verktyg, och betydelsen av att använda sig av ett definierat syfte för planen som utgångspunkt för att kunna diskutera olika utvecklingsalternativ i relation till miljökonsekvenser och hållbarhet. Vi diskuterade även Länsstyrelsens viktiga roll och möjlighet i att kunna hjälpa kommunerna i sitt miljöbedömningsarbete och genom dialog i tidigt skede bidra till att miljöbedömningen tidigt integreras i översiktsplanen och på så sätt kan uppfylla sitt syfte. Länsstyrelsen kan även bidra till kunskapsnätverkande inom området mellan kommunerna i länet, men för ett nätverk i en större skala med möjlighet att dela goda exempel och ta hjälp av varandras kompetens inom miljöbedömningar kan en annan form av plattform behövas. Vi avslutade vår eftermiddag på Länsstyrelsens kontor med att diskutera hur en sådan plattform skulle kunna se ut och på vägen hem fortsatte diskussionen om hur resultatet från SPEAK och mitt exjobb ska kunna få spridning och användas i praktiken för att lyfta miljöbedömningarna inom planering. Något konkret svar finns ännu inte på det, utan det är en fråga som får leva vidare.

/Tove Andersson


Sedan starten 2004 har Ecoloop handlett drygt 80 examensarbeten.
Här kan du läsa mer om att skriva exjobb hos oss på Ecoloop.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s