Ecoloop fortsätter driva utveckling för ett hållbart båtliv

Helfrid Schulte-Herbrüggen

I slutet av november i år meddelades att projektet BATSECO-BOAT (Best Available Technologies of Sewage Collecting for Boat Tourism) tilldelats medel från EU-programmet Interreg Central Baltic. Projektet pågår december 2017 till februari 2021 och leds av Åbo Universitet. Ecoloop ingår som WP-ledare (arbetspaketsledare) för delprojektet som handlar om kartläggning av behov, kunskapsluckor och kapacitet avseende båtlatrin och tömningsstationer i Östersjön. 

Projektets syfte är att förenkla båtlivet i Östersjöregionen genom att förbättra kapacitet och service vad gäller latrintömning i små hamnar i Estland, Finland, Sverige och på Åland. I dagsläget vittnar tidigare projekt, som bland andra Ecoloop drivit, om att det är brist på lättillgängliga och funktionella tömningsstationer, att utrustningen för tömningen ser olika ut längsmed kusterna samt att informationen gällande platser för tömning är bristfällig.

IMG_7164Foto: Josefine Klingberg

-Vi är väldigt glada att projektet beviljats medel och jag ser mycket fram emot att arbeta med dessa frågor. Projektet kommer att utmynna i konkreta åtgärder som förhoppningsvis ska leda till en miljö där alla kan vistas och trivas, säger WP-ledare Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop.

-Det ska också bli väldigt spännande och givande att jobba internationellt tillsammans med aktörer som har lång erfarenhet av dessa frågor och många bra idéer. I och med att projektet handlar om att uppmuntra båtturism och därmed gynna små företag i skärgården handlar det om att arbeta mot en förbättrad service samtidigt som vi tar fram åtgärder som gynnar miljön och minskar utsläppen i Östersjön.

December_2017_Helfrid_Schulte_HerbruggenNågra av projektets deltagare, från vänster Veijo Pönni, Åbo Universitet, Anna von Zweygbergk, Håll skärgården ren (Finland), Amelia Morey-Strömberg, Campus Roslagen och Hanna Lundqvist-Netteberg, Norrtälje kommun.
Foto: Helfrid Schulte-Herbrüggen

Ecoloops arbetspaket som utförs tillsammans med bland andra Campus Roslagen handlar om att ta fram underlag till kommunerna och organisationerna som ska investera i system för information och tömning.

– Viktigast är att vi kan ge ett underlag till kommunerna som underlättar för dem att placera tömningsstationer på rätt plats. Det jag  ser framför mig är kommunerna efter projektet kommer kunna tillhandahålla inte bara stationer utan även en god interaktiv informationstjänst som kan berätta var dessa stationer finns.

Projektpartners är Åbo Universitet, Håll Skärgården Ren, Keep Estonian Sea Tidy, Transportstyrelsen och Campus Roslagen/Utvecklingscentrum för vatten.

     


 

Vill du veta mer om projektet, kontakta Helfrid Schulte-Herbrüggen på helfrid.schulte.herbruggen@ecoloop.se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s