Lina Oskarsson – Regnvatteninsamling: Vattenbesparingspotential i Sverige med fallstudie i Järlåsa

Exjobb på Ecoloop

Behöver vi i Sverige hitta nya sätt att tänka kring vatten? Finns det potential för regnvatteninsamling i ett svenskt sammanhang? Jag heter Lina Oskarsson och mitt exjobb, som jag skrivit för Ecoloop, handlar om regnvatteninsamling. Globalt används regnvatten redan mycket men i Sverige är ämnet relativt nytt. I och med de senaste årens torka så har kommuner och företag börjat lyfta frågan om hur man kan spara på vatten. En av dessa kommuner är Uppsala, där Ecoloop är med i ett projekt om vattenbesparing tillsammans med flera närliggande kommuner. I mitt exjobb kollar jag närmare på Järlåsa utanför Uppsala, som har haft problem med bevattningsförbud och dålig grundvattentillgång, och potentialen för regnvatteninsamling för att minska på dricksvattenanvändningen där.

Bildkälla: Pixabay.com

Elsa Malmer – Effekter av åtgärder mot fosforläckage från hästnäringen

Exjobb på Ecoloop

Kan att mocka hästhagar vara ett sätt att minska hästnäringens miljöpåverkan? I mitt exjobb undersöker jag hur man som hästägare skulle kunna minska fosforbelastningen på hagarna och om bättre hantering av gödsel i hagar är en effektiv åtgärd för minskad risk för näringsläckage. Jag heter Elsa Malmer och gör under våren mitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Ecoloop. För mig är det roligaste med examensarbetet att vara med i ett projekt där jag dels får planera en spännande fältstudie men framförallt bidra med någonting konkret som Ecoloop kan använda.

Axel Arlesten – Energiflöden inom akvaponi: Klimatskalets påverkan på energibalansen

Exjobb på Ecoloop

Under 2019 har Ecoloop haft uppdraget att göra en systemanalys på Johannas Stadsodlingar, ett projekt inom hållbart jordbruk med bidrag från Vinnova. Johannas Stadsodlingar är ett urbant odlingsföretag och använder sig av akvaponi, vilket är en odlingsmetod som kombinerar både fisk- och växtodling till ett kretsloppssystem. Fiskodlingen ger näringsrikt vatten som växterna tar upp samtidigt som de renar vattnet som då kan föras tillbaka till fiskodlingen. Ett sådant system kan vara lösningen till ett mer hållbart jordbruk. Det här projektet mynnade ut i två examensarbeten, ett inom fiskfoder och dess klimatpåverkan som en annan student har undersökt medan det som jag har skrivit har handlat om energibehovet inom odlingen.

Tove Andersson – Hur förbättrar vi miljöbedömningar av översiktsplaner?

Exjobb på Ecoloop

Under våren 2017 skrev jag mitt exjobb på Ecoloop, som avslutande del på mitt masterprogram  Sustainable Urban Planning and Design på KTH. Arbetet började med att jag tidigt i våras besökte Göteborg och träffade och intervjuade tre representanter från Samhällsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län och måndag den 11 september var det dags att återvända dit för att presentera mitt resultat.

Josefine Klingberg – Latrin från fritidsbåtar

Exjobb på Ecoloop

Josefine Klingberg, student på masterprogrammet i biologi vid Uppsala universitet, skrev sitt examensarbete Latrin från fritidsbåtar i Stockholms skärgård – innehåll, volym och påverkan på avloppsreningsverk och ekosystem under hösten 2016 på Ecoloop. Arbetet utfördes som en del av ett LOVA-projekt där Norrtälje kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun, Transportstyrelsen och Ecoloop deltog.