Elsa Malmer – Effekter av åtgärder mot fosforläckage från hästnäringen

Exjobb på Ecoloop

Kan att mocka hästhagar vara ett sätt att minska hästnäringens miljöpåverkan? I mitt exjobb undersöker jag hur man som hästägare skulle kunna minska fosforbelastningen på hagarna och om bättre hantering av gödsel i hagar är en effektiv åtgärd för minskad risk för näringsläckage. Jag heter Elsa Malmer och gör under våren mitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Ecoloop. För mig är det roligaste med examensarbetet att vara med i ett projekt där jag dels får planera en spännande fältstudie men framförallt bidra med någonting konkret som Ecoloop kan använda.