Läcker konstgräsplaner mikroplaster eller andra ämnen?

Simon Magnusson

Det uppstår ofta osäkerheter gällande miljöaspekter då det kommer till att beställa, anlägga och underhålla konstgräsplaner. För att svara på några av frågorna som ofta uppkommer arbetar Ecoloop och Simon Magnusson (Ecoloop/LTU) just nu med att mäta spridning av ämnen och mikroplaster från konstgräsplaner.