Axel Arlesten – Energiflöden inom akvaponi: Klimatskalets påverkan på energibalansen

Exjobb på Ecoloop

Under 2019 har Ecoloop haft uppdraget att göra en systemanalys på Johannas Stadsodlingar, ett projekt inom hållbart jordbruk med bidrag från Vinnova. Johannas Stadsodlingar är ett urbant odlingsföretag och använder sig av akvaponi, vilket är en odlingsmetod som kombinerar både fisk- och växtodling till ett kretsloppssystem. Fiskodlingen ger näringsrikt vatten som växterna tar upp samtidigt som de renar vattnet som då kan föras tillbaka till fiskodlingen. Ett sådant system kan vara lösningen till ett mer hållbart jordbruk. Det här projektet mynnade ut i två examensarbeten, ett inom fiskfoder och dess klimatpåverkan som en annan student har undersökt medan det som jag har skrivit har handlat om energibehovet inom odlingen.