Lina Oskarsson – Regnvatteninsamling: Vattenbesparingspotential i Sverige med fallstudie i Järlåsa

Exjobb på Ecoloop

Behöver vi i Sverige hitta nya sätt att tänka kring vatten? Finns det potential för regnvatteninsamling i ett svenskt sammanhang? Jag heter Lina Oskarsson och mitt exjobb, som jag skrivit för Ecoloop, handlar om regnvatteninsamling. Globalt används regnvatten redan mycket men i Sverige är ämnet relativt nytt. I och med de senaste årens torka så har kommuner och företag börjat lyfta frågan om hur man kan spara på vatten. En av dessa kommuner är Uppsala, där Ecoloop är med i ett projekt om vattenbesparing tillsammans med flera närliggande kommuner. I mitt exjobb kollar jag närmare på Järlåsa utanför Uppsala, som har haft problem med bevattningsförbud och dålig grundvattentillgång, och potentialen för regnvatteninsamling för att minska på dricksvattenanvändningen där.

Bildkälla: Pixabay.com